AS Fæmund - gikk bra i 2005

AS Fæmund går endelig med vinst igjen.

26. mars 2006
Anders Gilljam

AS Fæmund som slitt økonomisk vondt i mange år, og som for en par tre år siden faktisk var truet til å bli nødt å legge ned den 100års-jubilerende rutetrafikken på Femunden, kan nå vise til et solid overskudd for 2005.
Fra å nærmest ha gått i +/-0 i 2004 havner overskuddet for 2005 på 166.000 kroner.

Grunnen til den positive utviklingen i 2005, som kan takkes en markant oppgang i passasjerertallet, sies ha to hovedårsaker. For det første; 100års-markeringen med mange reportager i aviser og medier. For det andre; Lars Monsens TV-programmer.
Passagerertallet for 2005 havnet på ca. 9.500, mot normalt ca 5-6.000.

Det er bare å gratulere båtselskapet til de fine tallene, dette trenger dem, og det er dem vel un't.
Anders Gilljam

© Anders Gilljam.


svartkjelen@hotmail.com www.svartkjelen.com

Tilbake Neste artikelwww.svartkjelen.com